„Pomóż mi zrobić to samodzielnie” – to myśl przewodnia tej pedagogiki, która ma prowadzić nas dorosłych byśmy pozwolili dzieciom być samodzielnymi. One potrafią, naprawdę! Uwierzmy w swoje dzieci a One będą wierzyć w siebie

maria-montessori-01

Naszą montessorianką jest pani Julita, która ukończyła kurs doskonalący „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” oraz szereg warsztatów, pracowała również w oddziale Montessori.

Cele pedagogiki Montessori 

  • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
  • wypracowanie szacunku do porządku i do pracy,
  • osiąganie spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,
  • wypracowanie zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
  • formowanie postaw  wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  • szacunek dla pracy innych,
  • osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
  • wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli , a nie na zewnętrznym przymusie,
  • uniezależnienia od nagrody,
  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,